-->
SV
Gör en Förfrågan
Förfrågan

Alla kunder har rätten att avboka sin resa.  Följande avbeställningsavgifter gäller enligt Scuba Travels resevillkor (fullständiga villkor finner du i nedladdningsbar PDF i slutet av sidan):

  • Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresa skall resenären erlägga anmälningsavgiften samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.2.1 i resevillkoren.
  • Vid avbeställning senare än 90 dagar, men tidigare än 30 dagar före avresa skall resenären erlägga 60 % av resans pris samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.2.1 i resevillkorn.
  • Vid avbeställning 30 dagar eller senare före avresa skall resenären betala hela resans pris. Se villkor enligt 3.2.1
  • Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han/ hon icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han/ hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. 

OBS: Särskilda villkor kan gälla för dykkryssningar, gruppresor och särskilda arrangemang. Detta meddelas i samband med bokning. 

Om avbeställningen sker mindre än 90 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Då en resa påbörjats sker ingen återbetalning från Scuba Travel Scandinavia AB för delar av resan som ej utnyttjas.

Angivet innehåll på utflykter som Scuba Travel har i sin information, tex. resans innehåll, antal dyk, dykning på ett speciellt ställe, är angivna för optimala förhållanden. Till exempel politiska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resans innehåll. Ansvarig dykledare eller kapten har alltid rätt att ändra resans innehåll pga nyss nämnda orsaker eller andra orsaker som ligger utanför dennes kontroll och som kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har resenären ingen rätt till kompensation eller återbetalning. Se villkor 5.1

Scuba Travel har rätt att förändra priset enligt paragraf 5.2. i våra resevillkor.

Ladda ner Scuba Travels fullständiga resevillkor

T +46 (0) 301 22100   E info@scubatravel.se

Fabriksgatan 13, 412 50 Gothenburg, Sweden

Nyhetsbrev

Missa inte våra erbjudanden och nyheter.Newsletter

Get the latest news and offers from Scuba Travel