Miljöengagemang, klimatneutrat, klimatkompenserat

Vårt miljöengagemang har gjort att vi valt ett klimatneutralt internt arbete sen 2017 och vi har klimatkompenserat alla våra kunders internationella flyg sen 2019.
Vi på Scuba Travel liksom alla företag i Intoit Travel Group överlämnar inte åt dig och alla kunder att ta ansvar för klimat och miljö. När du som kund köper en resa, event eller annan tjänst av ett bolag i Intoit Travel Group så är alltid klimatkompensation inkluderad i priset.

Vårt miljöarbete handlar om att ta ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet, i såväl miljöfrågor som i samhällsfrågor men också att stötta projekt i de områden som vi jobbar med. Vårt huvudfokus är att kompensera den CO2 som våra bolag och dess verksamhet ger upphov till. Det gör vi genom att klimatkompensera inte bara alla flygresor utan också för den CO2 som hotell, landtransporter och måltider ger upphov till. 

Vårt miljöengagemang har pågått sedan 2017 då vår interna verksamhet blev helt klimatneutral. Fån januari 2019 ingår alltid klimatkompensation till 100% för alla våra kunders resor med internationella flyg. Du kan läsa mer om det här.

Scuba Travel - Klimatneutralt Företag

Som dykare är du nog, precis som vi här på Scuba Travel, väldigt mån om vår natur. Vi upplever ju hela tiden den underbara världen under ytan, och vet att det är en av de bästa platserna i världen att besöka!
Tyvärr är det så att jordens medeltemperatur stiger vilket är en direkt effekt av människors aktivitet här, bland annat genom ökade koldioxidutsläpp men även skövling av stora skogsområden som tidigare absorberat stora mängder koldioxid. Flyget står idag för 3% av människans totala CO2-utsläpp och i Sverige står flyget för 4-5% av CO2-utsläppen (Källa LFV.se), men andelen spås öka kraftigt de närmaste 15 åren. Mätt per passagerarkilometer så släpper flyget ut mer CO2 än något annat transportmedel. Så vad kan vi göra för att bidra till att bromsa den globala uppvärmningen och minimera CO2-utsläppen från flyget? Det går faktiskt att göra mycket för att kompensera för de här utsläppen och det sker ständigt förbättringar för att minska utsläppen från flygtrafiken.
Visste du att Scuba Travels kontor och personalaktiviteter är helt klimatkompenserade?
Och att när du köper en resa med Scuba Travel så klimatkompenserar vi ditt flyg, helt utan extra kostnad för dig?

Internt på Scuba Travel är alla aktiviteter som anställda gör i på bolaget i form av tjänsteresor, förbrukning av material, elektricitet och uppvärmning på kontoret, helt klimatkompenserade från 2017. Klimatkompenseringen är gjord i samarbete med South Pole och de projekt som vi stödjer är Paradigm-projektet i Kenya samt REDD+ Forest Protection i Zimbabwe. Dessa projekt ligger oss varmt om hjärtat, så läs gärna mer om dem nedan!

Våra projekt

Paradigm-projektet möjliggör distributionen av 1000-tals effektiva vedspisar och ren vattenteknik till olika kenyanska samhällen. Familjer behöver nu mindre träbränsle för matlagning och vattenförsörjning, och påfrestningen på de omgivande skogarna minskar. Genom att byta traditionella kokplattor med lokalt tillverkade, effektiva spisar minskar bränsleanvändningen med cirka 50 % och minskar giftiga utsläpp med upp till 70 %. Genom att distribuera dessa moderna spisar genererar Paradigm-projektet hushållsbesparingar om ca 15% – pengar som istället går till mat, skola avgifter och andra förnödenheter. Projektet främjar också ökad hälsa genom en förbättrad inomhusluftkvalitet, vilket väsentligt minskar antalet fall av luftvägssjukdomar och lunginflammation. Säkra vattenfilter och offentliga vattenautomater ger även upphov till att vattenburna sjukdomar förhindras. Slutligen skapar även Paradigm-projektet sysselsättningsmöjligheter och ekonomiska vinster, inte minst för kvinnor som sparar mycket tid som annars går åt till att samla ved.

REDD+ står för Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation vilket innefattar minskad avskogning och degradering av skog, bevarande av skog samt bevarande och ökad lagring av kol i skogar. Kariba REDD+ projektet innebär att man bevarar ca 785 000 hektar skog och djurliv. Området ligger vid den södra stranden av sjön Kariba, nära gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Projektet knyter samman fyra olika nationalparker och åtta safarireservat vilket ger skydd till flera utrotningshotade arter som elefant, lejon och flodhäst. Detta projekt är samhällsförankrat och administreras av fyra olika landsbygdsdistrikt. Distrikten arbetar aktivt för att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i distrikten genom att bland annat bygga nya, bättre vägar och utveckla hälsomottagningar samt säkerställa att fler får tillgång till rent vatten. Projektet är certifierat av VCS, CCBA. 

Scuba Travel är vänföretag till WWF

Som Vänföretag stödjer vi Världsnaturfonden WWFs viktiga miljö- och naturvårdsarbete, såväl här i Sverige som i andra delar av världen.

Vårt stöd bidrar till att Världsnaturfonden WWF kan fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser. Läs mer här om hur du också kan bli vänföretag till WWF.

Scuba Travels Mission 2020-löfte

We pledge to steer travellers and divers towards businesses committed to sustainable practices. Since 2017, our office has been carbon neutral and our staff pledge to avoid using single-use-plastic From 2019 all of our guests flights will also be climate-compensated, funded by Scuba Travel Scandinavia.
Läs mer om vad olika företag och organisationer inom dykning gett för löften, och mer om initiativet här.

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål. Målen ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att
utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga ochtrygga samhällen. Läs mer här.