EN SV
Gör en Förfrågan
Förfrågan

Personuppgifter & cookies

Scuba Travel Scandinavia AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt enligt gällande lagstiftning. 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig är Scuba Travel Scandinavia AB, Fabriksgatan 13, 41250 Göteborg. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på e-post: info@scubatravel.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, email, försäkringsuppgifter, dykcertifikat och dykerfarenhet, storlekar, passnummer och dess utgångsdatum samt i vissa fall passkopior. Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig inför resan som är relevant för att kunna fullgöra resan.


Varför behöver vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter (t ex boka flyg, hotell, liveaboard, dykning och dykutrustning, transfers och dagsutflykter) samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor om dina resor.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring genom länk i nyhetsbrev.

Hur får vi tag i dina personuppgifter?
Vi har fått dina uppgifter från dig (i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon, via beställning hos våra återförsäljare, via e-post, via vår hemsida eller vid besök hos oss), en medresenär, ett dykcenter, något annat sällskap t ex en dykklubb eller en annan researrangör.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom avtal (du bokade en resa), med rättslig förpliktelse, efter en intresseavvägning eller samtycke.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på e-post enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag, (t ex bokföringslag).

Vilka kan komma att behandla personuppgifterna?
Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES?
Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter till uppgifter om dig?
Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss (info@scubatravel.se). Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.

Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

Hur gör du om du har klagomål på vår behandling av dina uppgifter?
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Här finner du även mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).
 

Läs mer om GDPR - Dataskyddsförordningen i sin helhet här.
 

Cookies

We use cookies on this website. The cookies we use are only for Google Analytics (general website statistics) and Social Media sharing plugins (Facebook Like Button).

A cookie is a small piece of text stored on your computer or whatever other device you use to surf the Internet. Cookies have many uses, but fundamentally they are used to store information about you on your computer.  We encourage you to accept the cookies our website uses as they help us to improve the user experience for you and many others.

When you visit our site - our web server talks directly to your web browser - to display and render information correctly. It also tags the browser with information about your visit and the browser in turn saves this information in a basic text file.  Cookies give us important generic information regarding the behaviour of our users within our site - what areas they enjoy visiting - what services they frequently use etc. No sensitive information such as telephone numbers or email addresses are stored within these cookies.

Most web browsers accept cookies by default. However, if you are uncomfortable with cookies - you may well be able to set your web browser to refuse all cookies - or to let you know when a cookie is sent to your own computer - you can then choose whether to accept the cookie, or not.

T +46 (0) 301 22100   E info@scubatravel.se   Skype scubatravel

Fabriksgatan 13, 412 50 Gothenburg, Sweden

Nyhetsbrev

Missa inte våra erbjudanden och nyheter.Newsletter

Get the latest news and offers from Scuba Travel