Vem är Hans?

Det skall sägas från början, någon stor sportdykare med tusentals dyk är jag inte, trots ett idag 40 år gammalt CMAS certifikat. Å andra sidan har jag vikt hela mitt vuxna liv åt dykerimedicin, dykerimedicinsk forskning och utbildning i ämnet.

Det började i Lund 1967 när jag erbjöds en amanuenstjänst i fysiologi efter att ha skrivit en studentuppsats om det som var hett redan på den tiden – vätskeandning. Jag fick möjlighet att använda vätskeandningen som ett redskap för att studera effekter av mycket höga tryck och efter min disputation 1977 var det aktuellt att i Sverige följa upp en del av Zetterströms experiment med vätgas från 1940-talet. Orsaken var att COMEX i Frankrike börjat intressera sig för möjliga anti-HPNS-egenskaper hos vätgas. De förberedande experimenten avslutades i Lund 1980 och jag erbjöds möjligheten att komma till marinens nyöppnade forskningsanläggning MDC på Berga genom en tjänst som laborator vid Försvarets forskningsanstalt.

Vid MDC genomförde vår forskargrupp inte bara hydroxeperiment. Vi testade bland mycket annat nitrox, tryckutjämningskapacitet, ubåtsräddningsprocedurer och byggde en simulator för att testa rebreathers på ett verklighetsnära sätt i laboratorier. I och med flytten till Stockholm kom jag att börja arbeta med SSDF och från 1981 har jag varit förbundsläkare. När min forskningshandledare Claes Lundgren flyttade till USA 1977 fick jag ”ärva” hans undervisningsåtagande gällande dykarläkare vid marinen och sedan dess har jag varje år bidragit med mina kunskaper i denna utbildning.

Från 1999 har jag dessutom drivit en tvåveckors kurs i dykerimedicin för läkare enligt EDTC curiculum på Maldiverna där jag också gjort mina senaste dykningar. För att sammanfatta vad jag tycker är viktigt att kunna för en läkare som sysslar med dykerimedicin har jag skrivit några böcker där den senaste, Dykerimedicin och hyperbar fysiologi, kom ut på Studentlitteratur förlag, Lund, 2011.

Som pensionär ägnar jag allt mer tid åt dykerihistoria och Dyktankhuset på Djurgården, men jag bedriver fortfarande konsultverksamhet inom dykerimedicin och jag tycker fortfarande att det är roligt att undervisa.

Nägra länkar:

Hans tidigare gruppresor:

  • Dykerimedicin Maldiverna – mars 2019

Hans kommande gruppresor: