terms

Flygpassagerarens rättigheter


Enligt EG-förordningen 261/2004 om passagerarnas rättigheter har dessa rätt till ersättning och assistans från flygbolaget vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Observera att om flygningen ingår i en paketresa gäller även bestämmelserna i paketreselagen. Reglerna nedan gäller kompensation av kunder direkt från flygbolaget i fråga.

I korthet gäller följande regler:

ÖVERBOKNING/NEKAD OMBORDSTIGNING
Flygbolagen säljer ofta fler biljetter än det finns platser ombord på grund av att det normalt sett alltid händer att passagerare inte dyker upp.

Om flygbolaget har anledning att anta att ombordstigning måste nekas, måste flygbolaget först fråga om någon, mot kompensation, frivilligt avstår sin plats. Den frivillige har därvid, utöver avtalad kompensation, rätt till ombokning och/eller återbetalning.

Om ingen anmäler sig frivilligt får passagerare nekas ombordstigning mot sin vilja. I sådana fall har passageraren rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt.

Alla passagerare som nekas ombordstigning, skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Vidare skall de passagerare, som nekats ombordstigning, ges kompensation enligt följande skala:

  • € 250 för alla flygningar på högst 1 500 km 
  • € 400 för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km 
  • € 600 för alla övriga flygningar 

Kompensationen minskas med 50% när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller med fyra timmar för alla övriga flygningar.

INSTÄLLDA FLYG
Vid inställd flygning har passagerare rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt.

Passagerarna skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Med undantag av vad som sägs nedan har passagerarna dessutom rätt till kompensation enligt följande skala:

  • € 250 för alla flygningar på högst 1 500 km 
  • € 400 för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km 
  • € 600 för alla övriga flygningar 

Kompensationen minskas med 50% när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller med fyra timmar för alla övriga flygningar

Ingen kompensation betalas ut:

1. om den inställda flygningen ”beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”

2. om passagerarna informerats om den inställda flygningen senast två veckor före den tidtabellsenliga avgången

3. om passagerarna informerats om den inställda flygningen mellan två veckor och sju dagar före den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst två timmar före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast fyra timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden

4. om passagerarna informerats om den inställda flygningen mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden

FÖRSENINGAR
Vid förseningar har drabbade resenärer rätt till assistans från flygbolaget. Rätten till assistans är beroende av dels förseningens längd, dels resans längd.

När ett flyg är försenat med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller med fyra timmar för alla övriga flygningar har passagerarna rätt till mat och dryck i skälig proportion till väntetiden och hotellrum vid behov av övernattning samt i sådana fall även transport mellan flygplatsen och hotellet.

Är flygningen mer än fem timmar försenad kan passagerarna kräva att få pengarna tillbaka för hela biljettpriset eller för den del av resan som inte fullföljts.

Enligt en dom från EU-domstolen har resenärer som blir försenade mer än tre timmar till slutdestinationen även rätt till kompensation. Kompensationen i dessa fall motsvarar den som utgår vid inställt flyg. Om flygbolaget visar att förseningen beror på extraordinära omständigheter som ligger utanför flygbolagets faktiska kontroll och som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtagits, har resenären dock inte rätt till kompensation.

 
book now

Boka resa nu

Om du vet vart du vill
resa och är redo att boka, så kontakta oss enligt nedan eller klicka på knappen och använd formuläret.

T +46 (0) 301 22100
E info@scubatravel.se

Panic

Vill du ha ett reseförslag?

Klicka på
’Hjälp tack’-knappen och besvara några frågor, så kommer våra trevliga reserådgivare att kontakta dig snart.

Behöver du resetips?

Vårt kontor är fullt av aktiva dykare som älskar att resa. Vi hjälper dig gärna med att ge dig råd inför din nästa resa.